Bedrijf

JMN Consulting & Projectmanagement voorziet in tijdelijke en/of aanvullende dienstverlening op het gebied van de uitvoering en planning van baggerwerken.
De dienstverlening kan bestaan aan adviezen met betrekking tot de planning en voorbereiding van baggerwerken tijdens de voorbereidingsfase, en uit het ondersteunen van een projectmanagementteam op tijdelijke, of op projectbasis.

Met name op de werkgebieden nautische baggerwerken in kustgebieden, delta’s, (zee-)havens en rivieren, milieubaggerwerken, kleinschalig baggeren in stedelijk en landelijk gebied, kan JMN C&P een gedurende meer dan 30 jaar verzamelde praktijkervaring ter beschikking stellen.

Door het inschakelen van JMN C&P tijdens planning van uw project, wordt de basis gelegd voor een soepel verloop van de latere uitvoering van de werkzaamheden.
En door het inschakelen van JMN C&P bij de uitvoering van de werkzaamheden, wordt u kundig terzijde gestaan bij succesvolle realisatie van het project.

Uw partner JMN C&P verschaft u het voordeel van een grote ervaring op de gecombineerde vakgebieden, waarmee u uw marktpositie succesvol kunt vergroten en versterken.

 

jmnbv.nl download